Kommentar från en styrelseledamot om AAbrf.se

Årsredovisningens resultat och balansräkning förstår jag inte riktigt så bra. Men med analysen av vår bostadsrättsförening som vi gjorde med AAbrf.se så kunde vi analysera vår bostadsrättsförening utan att blanda in externa konsulter till dyra kostnader. Vi tyckte att utfallet av våra svar var både enkel och intressant att läsa och vi kunde förstå hur föreningens verksamhet kommer att utvecklas framöver om vi inte gör något. Vi ska nu upprätta en tydlig ”att göra lista” enligt en prioriteringsordning av analysen med fokus på värdeskapande. Denna enkla och tydliga informationstjänst borde alla bostadsrättsföreningars styrelser och förvaltare ha!


AAbrf.se är tjänsten där styrelse/förvaltare nu enkelt och snabbt kan FÖRBÄTTRA & VÄRDEUTVECKLA en bostadsrättsförening. Med RÄTT INFORMATION kan ni fatta de RÄTTA BESLUTEN för en TRYGG OCH HÅLLBAR BOSTADSRÄTTSFÖRENING. TESTKÖP AAbrf.se MED 12 MÅNADERS FRI ANVÄNDNING.

AAbrf.se är en helt webbaserad ”gör-det-själv” tjänst, utvecklad av Fastitia, som hjälper styrelsen i både små som stora bostadsrättsföreningar (eller med hjälp av er förvaltare) att enkelt och snabbt utvärdera hur man skapar en mycket välskött, affärsmässig, attraktiv, hållbar och trygg bostadsrättsförening för att boklokt i rätt bostadsrättsförening.

Är du en förvaltare av en bostadsrättsförening, då kan du med tjänsten AAbrf.se i ditt affärssystem snabbt och enkelt hjälpa styrelsen med att identifiera och presentera olika kvalitetshöjande förbättringsåtgärder för att få en riktigt attraktiv bostadsrättsförening. AAbrf.se kan med fördel även användas inom utbildningar av nya styrelseledamöter, fastighetsmäklare, bolånehandläggare och bostadsrättsförvaltare.

Med tjänsten AAbrf.se är det BÅDE ENKELT & RIKTIGT KUL att testa den egna bostadsrättsföreningen för att sedan upprätta en konkret handlingsplan och på ett tidseffektivt sätt agera för att både kvalitetssäkra och värdeutveckla er bostadsrättsförening. Till att få just den kvalitetsnivå som ni själva önskar uppnå på både kort och lång sikt. Se mer om hur man skapar en attraktiv bostadsrättsförening här eller gå in på Våra Nyheter.

Styrelsens fördelar med att använda kvalitetstjänsten AAbrf.se

 • Med AAbrf.se får styrelsen en bra och tydlig bild av hur bostadsrättsföreningen mår idag
 • Med AAbrf.se får styrelsen ett mycket bra verktyg för egen analys och styrning av hela bostadsrättsföreningen
 • Med AAbrf.se får styrelsen en tydlig bild om var det finns konkreta förbättringar att göra i verksamheten
 • Med AAbrf.se  får styrelsen ett mycket tids&kostnadseffektivt utbildnings- och informationsverktyg
 • AAbrf.se lyfter upp viktiga frågor som styrelsen löpande bör utvärdera, åtgärda och bocka av
 • Med AAbrf.se får styrelsen ett mer affärsmässigt agerande och möjligheter till en bättre ekonomi, lägre årsavgifter och en bättre värdeutveckling på bostadsrättsföreningens bostadsrätter
 • AAbrf.se skapar snabbt en bostadsrättsförening som kan erbjuda ett mer attraktivt boende för era medlemmar och bostadsrättsköpare i ert område samt förenkla marknadsföringen för mäklare och analysen för banker, förvaltare och revisorer

1. Nulägesanalys

AAbrf.se hjälper styrelsen att utforma relevant, enkel och tydlig information om hur er verksamhet ser ut i dag och hur den sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både ert och era olika intressentgruppers behov av information om bostadsrättsföreningens framtida utveckling.

2. Kvalitetssäkring

AAbrf.se ger styrelsen, valberedning och förvaltaren ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån faktabaserade beslut. ni kan därmed minimera er egen arbetstid samt risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.

3. Värdeutveckling

AAbrf.se hjälper styrelsen med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet. Syftet är att höja kvaliteten och sänka era kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter. Med en genomtänkt planering och en bra ekonomistyrning blir föreningen mer attraktiv att både bo i och investera i.

AAbrf.se förenklar styrelsearbetet i er bostadsrättsförening

Tjänsten AAbrf.se är BÅDE ENKEL & RIKTIGT KUL att använda, då syftet med tjänsten är att just förenkla styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar och ge styrelsen/förvaltaren bästa möjliga förutsättningar till att kunna utvärdera, kvalitetssäkra och värdeutveckla alla delar inom er nuvarande och framtida verksamhet.

Den som upphör att bli bättre, upphör även att vara bra!

AAbrf.se är styrelsens eget interna verktyg för att löpande kunna granska vilken kvalitetsnivå man i bostadsrättsföreningen håller inom hela verksamheten eller inom ett visst delområde, vid ett visst givet tillfälle. Ni har full tillgång till tjänsten i hela 12 månader efter ett köp. Tjänsten AAbrf.se kommer löpande att fyllas på med flera nya värdeskapande tjänster som gör styrelsens arbetsuppgifter både enklare, snabbare, roligare och mycket billigare än idag. AAbrf.se kan för detta ändamål även användas av ägare/förvaltare till hyresfastigheter och mindre fastighetsbolag.

Fastitia


AAbrf är utvecklad av Fastitia som arbetar med att utveckla bostadsmarknaden, utifrån ett konsument- och helhetsperspektiv. Fokuseringen nu är att öka konsument & kundorienteringen ytterligare på bostadsrätts & fastighetsmarknaden. Under de senaste åren har vi utvecklat ett antal unika konsulttjänster för att kostnadseffektivisera och kvalitetsutveckla i bostadsrättsföreningar. Dessa tjänster tillsammans med flera helt nya ska nu digitaliseras och lyftas in här, för att ge er en enklare, mer kostnadseffektiv och roligare upplevelse i arbetet med att få er bostadsrättsförening att bli den mest attraktiva att bo i och för en köpare att investera i, inom ert närområde. Läs mer om FastitiaLäs mer om Boanalys

Block A
Fastighet & miljö

 • 1. Analys av föreningens mark
 • 2. Analys av föreningens byggnad

Block B
Förvaltning & Ekonomi

 • 3. Analys av föreningens förvaltning
 • 4. Analys av föreningens ekonomi

Block C
Organisation & kommunikation

 • 5. Analys av föreningens organisation
 • 6. Analys av föreningens kommunikation