OM TJÄNSTEN

AABRF

SÅ HÄR ENKELT FUNGERAR VERKTYGET

aabrf ekonomi

MED AABRF FÅR NI HJÄLP

AABrf.se hjälper er att snabbt bli en mer attraktiv bostadsrättsförening med en bättre värdeutveckling

än i grannföreningarna i närområdet


Har inte du som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen önskat att det vore lite enklare att kunna bedöma vilken kvalitetsnivå och eventuella risker som råder idag inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet och hur bostadsrättsföreningens ekonomi sannolikt kommer att utvecklas framöver?


Tjänsten AAbrf.se ger styrelsen i både små som stora bostadsrättsföreningar ett mycket bra informationsstöd för att skapa kvalitetsförbättringar inom hela verksamheten och få en mer affärsmässig, kostnadseffektiv och attraktiv bostadsrättsförening med en bättre värdeutveckling på era bostadsrätter framöver.


Det resultat som uppnås vid första genomgången ger er en bra beskrivning av nuläget och ett bra underlag för er, att fokusera

på de faktorer som känns mest viktiga för er att förbättra.


Tjänsten AAbrf.se är även ett utmärkt underlag för intern styrelseutbildning av både befintliga som nya ledamöter/suppleanter. Efter ett köp, så har ni full tillgång till tjänsten under hela 12 månader.

LÅT OSS SKAPA EN MER ATTRAKTIV

BOSTADSRÄTTSFÖRENING TILLSAMMANS

Med vår tjänst AAbrf.se i styrelsens eller i er förvaltares verktygslåda kan ni snabbt uppnå högsta kvalitet till lägsta möjliga årsavgift. AAbrf.se är marknadens första genomtänkta kvalitetssystem anpassat för bostadsrättsföreningar.

Basversionen av tjänsten AAbrf.se består av en Nulägesanalys i tre olika block A-B-C med viktiga och relevanta frågeställningar för er att bedöma inom sex olika delområden och en nyckeltalsanalys.


Varje block tar ca 15-30 minuter att gå igenom och fylla i. Här ingår även ett kalkylverktyg Nyckeltalsanalys för att beräkning och betygssättning av bostadsrättsföreningens nyckeltal som det ser ut idag. Detta verktyg kan även användas för att laborera med, utifrån olika scenarios.


Syftet är att ge er i styrelsen ett enkelt, tydligt och bra diskussionsunderlag för att på ett mer tidseffektivt och affärsmässigt sätt kunna fokusera på att göra rätt saker för att uppnå kvalitetssäkring, kostnadseffektivisering och värdeutveckling inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet.

  • BLOCK A: FASTIGHET & MILJÖ
  • BLOCK B: FÖRVALTNING & EKONOMI
  • BLOCK C: ORGANISATION & KOMMUNIKATION
  • EKONOMISK NYCKELTALSANALYS

AABrf kommer löpande att fyllas på med nya enkla och värdeskapande verktyg för att förenkla ert värdeskapande.

SÅ HÄR FUNGERAR ANALYSVERKTYGET AABRF EFTER ATT NI LOGGAT IN

hur fungerar aabrf

STEG 1
Ta först del av och studera användarmanualen som ni finner på startsidan efter inloggning. Ni inleder sedan med att fylla i viss bakgrundsinformation om er bostadsrättsförening och spara ner. Sedan väljer ni vilket av Block A, B och C som ni vill börja med att analysera.


STEG 2

Nu svarar ni på frågorna om hur ni upplever att nuläget i bostadsrättsföreningen ser ut, när det gäller de olika frågorna, med betyget 1, 2, 3, 4, eller 5 där betyg 1 (stämmer inte alls) – och betyg 5 (stämmer mycket väl). Fortsätt till dess att ni fyllt i alla frågor och blocket är klart. Det går även bra att stanna upp, spara och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle.


STEG 3
När ni sedan har svarat på alla frågor i ett visst block och sparat ner dessa, då klickar ni på visa resultat. Nu presenteras resultatet i en Nulägesanalys av era svar i en tydlig resultattablå (se ett exempel här ovan).


STEG 4
Fastställ nu vilka åtgärder som ni vill gå vidare med att förbättra under året. En rekommendation är att ni kör igenom alla blocken en gång per år, så att ni löpande kan jämföra och utvärdera resultatet med tidigare års resultat.

ÄR DU EN BRANSCHAKTÖR?

Är du bostadsrättsförvaltare, fastighetsmäklare, besiktningsman eller arbetar på bank med finansieringslösningar till bostadsrättsföreningar?


Är du en förvaltare och vill använda AAbrf.se som ett eget arbetsverktyg för att kvalitetssäkra och skapa skräddarsydda erbjudanden efter varje specifik bostadsrättsförenings förutsättningar. Kontakta oss för en offert.


Är du fastighetsmäklare fråga alltid styrelsen om de har

AAbrf.se som ett underlag för en bra presentation av bostadsrättsföreningen i dina annonser? Se mer på Brfbilden.se


Jobbar du på bank och ska finansiera bostadsrättsföreningen

eller en bostadsrätt? Stäm då av med styrelsen om de arbetar

med AAbrf.se för att ge ett bättre ränteerbjudande?

utbildning bostadsrätt