Om tjänsten

AAbrf.se hjälper er att enkelt & snabbt bli en mer AFFÄRSMÄSSIG & ATTRAKTIV bostadsrättsförening med en bättre VÄRDEUTVECKLING än i grannföreningen.

AAbrf.se vänder sig till både styrelser och till bostadsrättsförvaltare och andra aktörer som vill ha ett enkelt, tydligt och bra stöd för att skapa en mer attraktiv, trygg och hållbar bostadsrättsförening över tiden samt få och ge bra information om bostadsrättsföreningens sannolika utveckling vid förändringar inom styrelsens ledamöter och mot marknaden. Med hjälp av tjänsten AAbrf.se kan ni bli betydligt mer effektiva och fokusera på att göra rätt saker, i rätt ordning, till lägre kostnad och med mindre tid.

Så här blir ni en mer attraktiv bostadsrättsförening!

Testa er bostadsrättsförening med dessa 7 frågor!

Mer om tjänsten AAbrf.se finner du här

Se produktblad för tjänsten AAbrf.se här

Se ett exempel på analys av Block A-B-C här

Se ett exempel på en Nyckeltalsanalys här

Är du styrelseledamot i en bostadsrättsförening?

Har inte du som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen önskat att det vore lite enklare att kunna bedöma vilken kvalitetsnivå och eventuella risker som råder idag inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet och hur bostadsrättsföreningens ekonomi sannolikt kommer att utvecklas framöver?

Tjänsten AAbrf.se ger styrelsen i både små som stora bostadsrättsföreningar ett mycket bra informationsstöd för att skapa kvalitetsförbättringar inom hela verksamheten och få en mer affärsmässig, kostnadseffektiv och attraktiv bostadsrättsförening med en bättre värdeutveckling på era bostadsrätter framöver.

Det resultat som uppnås vid första genomgången ger er en bra beskrivning av nuläget och ett bra underlag för er, att fokusera på de faktorer som känns mest viktiga för er att förbättra. Tjänsten AAbrf.se är även ett utmärkt underlag för intern styrelseutbildning av både befintliga som nya ledamöter/suppleanter. Efter ett köp, så har ni full tillgång till tjänsten under hela 12 månader.

Är du en förvaltare, fastighetsmäklare eller bank?

Är du en förvaltare och vill använda AAbrf.se som ett eget arbetsverktyg för att kvalitetssäkra och skapa skräddarsydda erbjudanden efter varje specifik bostadsrättsförenings förutsättningar. Är du fastighetsmäklare fråga alltid styrelsen om de har AAbrf.se som ett underlag för en bra presentation av bostadsrättsföreningen i dina annonser. Jobbar du på bank och ska finansiera bostadsrättsföreningen eller en bostadsrätt? Stäm då av med styrelsen om de arbetar med AAbrf.se för att ge ett bättre ränteerbjudande.

Är du bostadsrättsförvaltare? Kontakta oss för offert!

Så här fungerar tjänsten AAbrf.se

Basversionen av tjänsten AAbrf.se består av en Nulägesanalys i tre olika block A-B-C med viktiga och relevanta frågeställningar för er att bedöma inom sex olika delområden (se nedan). Varje block tar ca 15-30 minuter att gå igenom och fylla i. Här ingår även ett kalkylverktyg Nyckeltalsanalys för att beräkning och betygssättning av bostadsrättsföreningens nyckeltal som det ser ut idag. Verktyget kan även användas för att labba med, utifrån olika scenarios.

Syftet är att ge er i styrelsen ett enkelt, tydligt och bra diskussionsunderlag för att på ett mer tidseffektivt och affärsmässigt sätt kunna fokusera på att göra rätt saker för att uppnå kvalitetssäkring, kostnadseffektivisering och värdeutveckling inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet. Tjänsten kommer löpande att fyllas på med flera nya enkla och värdeskapande verktyg.

Block A
Fastighet & Miljö

  • 1. Analys av föreningens mark
  • 2. Analys av föreningens byggnad

Block B
Förvaltning & Ekonomi

  • 3. Analys av föreningens förvaltning
  • 4. Analys av föreningens ekonomi

Block C
Organisation & Kommunikation

  • 5. Analys av föreningens organisation
  • 6. Analys av föreningens kommunikation

Så här enkelt fungerar basversionen av AAbrf.se

Efter att ni har fyllt i era uppgifter, betalat för tjänsten och loggat in.

STEG 1
Ta först del av och studera användarmanualen som ni finner på startsidan efter inloggning. Ni inleder sedan med att fylla i viss bakgrundsinformation om er bostadsrättsförening och spara ner. Sedan väljer ni vilket av Block A, B och C som ni vill börja med att analysera.

STEG 2
Nu svarar ni på frågorna om hur ni upplever att nuläget i bostadsrättsföreningen ser ut, när det gäller de olika frågorna, med betyget 1, 2, 3, 4, eller 5 där betyg 1 (stämmer inte alls) – och betyg 5 (stämmer mycket väl). Fortsätt till dess att ni fyllt i alla frågor och blocket är klart. Det går även bra att stanna upp, spara och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle.

STEG 3
När ni sedan har svarat på alla frågor i ett visst block och sparat ner dessa, då klickar ni på visa resultat. Nu presenteras resultatet i en Nulägesanalys av era svar i en tydlig resultattablå (se ett exempel här ovan).

STEG 4
Fastställ nu vilka åtgärder som ni vill gå vidare med att förbättra under året. En rekommendation är att ni kör igenom alla blocken en gång per år, så att ni löpande kan jämföra och utvärdera resultatet med tidigare års resultat.