Om tjänsten AAbrf.se

AAbrf.se är tjänsten för nulägesanalys & kvalitetssäkring & värdeutveckling i bostadsrättsföreningar

AAbrf.se vänder sig till både styrelser och till bostadsrättsförvaltare som vill ha ett enkelt och bra stöd för att skapa en mer attraktiv och trygg och hållbar bostadsrättsförening över tiden och med förändringar inom styrelsens ledamöter.

Är du en förvaltare och vill använda AAbrf.se som ett eget arbetsverktyg för att kvalitetssäkra och skapa skräddarsydda erbjudanden efter varje specifik bostadsrättsförenings förutsättningar.

Är du förvaltare? Kontakta oss för en offert!

Snabbtesta er bostadsrättsförening genom att svara på dessa 7 frågor

Har inte du som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen önskat att det vore lite enklare att kunna bedöma vilken kvalitetsnivå och eventuella risker som råder idag inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet och hur bostadsrättsföreningens ekonomi sannolikt kommer att utvecklas framöver?

Tjänsten AAbrf.se ger styrelsen i både små som stora bostadsrättsföreningar ett mycket bra informationsstöd för att skapa kvalitetsförbättringar inom hela verksamheten och få en mer affärsmässig, kostnadseffektiv och attraktiv bostadsrättsförening med en bättre värdeutveckling på era bostadsrätter framöver.

Det resultat som uppnås vid första genomgången ger er en bra beskrivning av nuläget och ett bra underlag för er, att fokusera på de faktorer som känns mest viktiga för er att förbättra. Tjänsten AAbrf.se är även ett utmärkt underlag för intern styrelseutbildning av både befintliga som nya ledamöter/suppleanter. Efter ett köp, så har ni full tillgång till tjänsten under hela 12 månader.

AAbrf.se kan med fördel även användas av ägare till hyresfastigheter och mindre fastighetsbolag för nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling.

Se produktblad för tjänsten AAbrf.se här

Se ett exempel på en översiktsmodell för en Nulägesanalys här

Se ett exempel på en Nyckeltalsanalys här

Kort beskrivning av tjänsten AAbrf.se

Basversionen av tjänsten AAbrf.se består av en Nulägesanalys i tre olika block A-B-C med viktiga och relevanta frågeställningar för er att bedöma inom sex olika delområden (se nedan). Varje block tar ca 15-30 minuter att gå igenom och fylla i. Här ingår även ett kalkylverktyg Nyckeltalsanalys för att beräkning och betygssättning av bostadsrättsföreningens nyckeltal som det ser ut idag. Verktyget kan även användas för att labba med, utifrån olika scenarios.

Syftet är att ge er i styrelsen ett enkelt, tydligt och bra diskussionsunderlag för att på ett mer tidseffektivt och affärsmässigt sätt kunna fokusera på att göra rätt saker för att uppnå kvalitetssäkring, kostnadseffektivisering och värdeutveckling inom bostadsrättsföreningens hela verksamhet. Tjänsten kommer löpande att fyllas på med flera nya enkla och värdeskapande verktyg.

Block A
Fastighet & Miljö

  • 1. Analys av föreningens mark
  • 2. Analys av föreningens byggnad

Block B
Förvaltning & Ekonomi

  • 3. Analys av föreningens förvaltning
  • 4. Analys av föreningens ekonomi

Block C
Organisation & Kommunikation

  • 5. Analys av föreningens organisation
  • 6. Analys av föreningens kommunikation

Så här fungerar basversionen av AAbrf.se

Efter att ni har fyllt i era uppgifter, betalat för tjänsten och loggat in.

STEG 1
Ta först del av och studera användarmanualen som ni finner på startsidan efter inloggning. Ni inleder sedan med att fylla i viss bakgrundsinformation om er bostadsrättsförening och spara ner. Sedan väljer ni vilket av Block A, B och C som ni vill börja med att analysera.

STEG 2
Nu svarar ni på frågorna om hur ni upplever att nuläget i bostadsrättsföreningen ser ut, när det gäller de olika frågorna, med betyget 1, 2, 3, 4, eller 5 där betyg 1 (stämmer inte alls) – och betyg 5 (stämmer mycket väl). Fortsätt till dess att ni fyllt i alla frågor och blocket är klart. Det går även bra att stanna upp, spara och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle.

STEG 3
När ni sedan har svarat på alla frågor i ett visst block och sparat ner dessa, då klickar ni på visa resultat. Nu presenteras resultatet i en Nulägesanalys av era svar i en tydlig resultattablå (se ett exempel här ovan).

STEG 4
Fastställ nu vilka åtgärder som ni vill gå vidare med att förbättra under året. En rekommendation är att ni kör igenom alla blocken en gång per år, så att ni löpande kan jämföra och utvärdera resultatet med tidigare års resultat.