Om Fastitia

Fastitia – Affärs & Tjänsteutveckling

Fastitia arbetar vi kontinuerligt med att utveckla bostadsrättmarknaden, utifrån ett tydligt konsument och helhetsperspektiv.  Se till exempel förslaget till förbättringar inom bostadsrätt för både styrelser och konsumenter som skickats till regeringens bostadsrättsutredning SOU 2017:31 under nyheter på Fastitia.se/nyheter

Fokuseringen ligger nu på att utveckla och erbjuda ett flertal nya digitala tjänster till stöd för de olika aktörer som är involverade på bostadsrättsmarknaden och skapa en mer affärsmässig och attraktiv bostadsrätt som med framgång även skulle kunna marknadsföras internationellt som en mycket genomtänkt, attraktiv och efterfrågad boendeform.

Under de senaste åren har vi utvecklat ett flertal och unika konsulttjänster för att hjälpa bostadsrättsföreningar att kvalitetsutvecklas och bli mer kostnadseffektiva. Dessa konsulttjänster tillsammans med flera nya tjänster håller nu på att digitaliseras inom affärskonceptet AAbrf.se för att ge er i styrelsen en både enklare, effektivare och roligare dag.

Se våra förslag till kvalitetsförbättringar inom bostadsrätten under NYHETER

Fastitia.se erbjuder även konsumenter/bostadsrättsköpare viktig information och riskanalyser inför ett bostadsrättsköp, via den egenutvecklade tjänsten Boanalys.se, där du som konsument (även brf-styrelser) här får hjälp med att på ett korrekt sätt undersöka en bostadsrättsförenings ekonomiska nuläge och sannolika utveckling av årsavgiften och då kunna minimera risken för att göra ett privatekonomiskt ogenomtänkt och dåligt bostadsrättsköp (se mer om denna brf-analys på boanalys.se vid Föreningens ekonomi).

Genom att som bostadsrättsköpare analysera bostadsrättsföreningen på detta genomtänkta sätt, kan du minska den egna privatekonomiska risken för att köpa en i övrigt attraktiv bostadsrättslägenhet men som råkar ligga i fel bostadsrättsförening.

Konsumenttjänsten Boanalys.se är till för dig som ska köpa bostadsrätt smartekonomiskt

Boanalys.se är skapad för att alla personer oavsett bakgrund och personligt nätverk inom området ska ha samma möjlighet till att göra ett genomtänkt och privatekonomiskt bra köp av en bostadsrätt. Boanalys.se kommer inom kort att uppgraderas både innehållsmässigt och designmässigt och bli en betaltjänst, så passa på att använda den gratis nu.

Läs mer om Fastitia här   Läs mer om Boanalys här

 

Affärsidé

Är att erbjuda bostads- och fastighetsmarknaden enkla webbaserade tjänster med tydlig, relevant och korrekt information med fokus på kundens värdeskapande process och riskminimering, i samband med överlåtelse- och förvaltningsprocessen.

Förutom att utveckla tjänster i egen regi, så finns även möjligheten till att utveckla tjänster med samarbetspartners eller åt andra företag och organisationer, då med andel i tjänsten/företaget.

Se Fastitias företagspresentation här

 

Kunskap och kompetens

Fastitia är ett företag som sedan 2005 har analyserat branschstrukturen och olika företags tjänster på bostads- och fastighetsmarknaden. Slutsatsen av dessa analyser har visat att det finns ett stort antal kvalitetsbrister inom i synnerhet bostadsrättssektorn. Arbetet har därför fokuserats på att förbättra informationen på bostadsmarknaden genom att utveckla helt nya tjänster för ökad informationskvalitet, t ex vad gäller bostadsrättsföreningar och dess verksamhet. Syftet med att öka informationskvalitén är bland annat att en konsument (bostadsrättsköpare) lättare ska kunna fastställa ett korrekt värde på en bostadsrätt, utifrån de risker som finns i bostadsrättsföreningen samt även då kunna minimera risken för att olika aktörer involverade i köp- och förvaltningsprocessen, ska hamna i juridiska tvister.

Har bland annat medverkat i ett flertal flersidiga artiklar i branschtidningen Allt om bostadsrätt/Styrelsehandboken (se t ex artikeln nedan) om hur en bostadsrättsförenings kostnader kunde sänkas med ca 30 procent och hur man i en bostadsrättsförening bör agera vid planering av både fastighetens underhåll samt vid upphandlingar av leverantörer och entreprenader m.m.

Läs artikel här