Nyheter

Nyhetsbrev 3: 2019

AAbrf.se ÄR EN TJÄNST SOM SKAPAR EN MER ATTRAKTIV OCH KVALITETSSÄKRAD BOSTADSRÄTTSFÖRENING VID NYPRODUKTION FÖR BÅDE BYGGHERRE, KÖPARE, BANKER OCH MÄKLARE

AAbrf.se är tjänsten som inte bara hjälper befintliga bostadsrättsföreningar utan även bostadsutvecklare och byggherrar att skapa en riktigt attraktiv och trygg bostadsrättsförening.

Man har sedan länge fokuserat på att bygga på attraktiva markområden och skapa attraktiva inredningar i bostadsrättslägenheter. Man har dock i många fall missat att skapa en riktigt attraktiv och värdeskapande bostadsrättsförening, utifrån ett styrelse, medlems- och förvaltningsperspektiv.

En liten jämförelse med en investering i köp av aktier i ett nystartat företag?

Man kan jämföra detta med ett att investera i ett företag som startar upp med ett bra läge och fint kontor men som saknar en vision, affärsidé och en unik USP. I detta företag saknas det även en tydlig ledning, man saknar även ett bra eget internt affärssystem för att kunna genomföra värdeskapande förbättringar inom verksamheten, man är hela tiden i behov av nytt kapital, externa leverantörer och konsulter för att genomföra minsta lilla förbättringsåtgärd.

Vad är då detta företags aktier värda, utifrån en ren marknadsvärdering?  

Vad är då en attraktiv bostadsrättsförening, enligt Fastitia som skapat tjänsten AAbrf.se?

En attraktiv bostadsrättsförening saknar koppling till själva läget och lägenhetens skick.En attraktiv bostadsrättsförening är den förening där styrelsen ges bra förutsättningar till att själva på ett enkelt sätt kunna agera på ett genomtänkt, strukturerat och affärsmässigt sätt med att kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens byggnad och markområde samt lära känna alla medlemmar och skapa trygghet och en god boendemiljö för samtliga medlemmar och eventuella hyresgäster med allas ekonomiska bästa i fokus.

När man i styrelsen själv kan börja agera mer proaktivt och affärsmässigt (dvs att göra rätt saker, i rätt ordning) kan värdet på den egna bostadsrättsföreningens bostadsrätter öka mer än vad som sker i bostadsrättsföreningen på andra sidan gatan och tvärtom vid en eventuell prisnedgång.

Det är här även väldigt lätt att rekrytera nya styrelseledamöter här för att få medverka i detta värdeskapande, intressanta och spännande uppdrag. Man har helt enkelt kul på extrajobbet. 

Med AAbrf.se bygger man redan från grunden in en attraktiv bostadsrättsförening

Då tjänsten hjälper byggherren att lyfta fram alla de olika mervärden som ingår i själva bostadsrättsföreningen vision. Verksamhetsidé och USP och hur man enkelt får in en mer enkel och värdeskapande förvaltningslösning för både de blivande medlemmarna och den styrelsen redan i marknadsföringen. Något som kanske missas idag?

Tjänsten AAbrf.se kommer löpande att fyllas på med flera nya tjänster för att hjälpa till att skapa mervärden för bostadsrättsföreningens alla olika intressenter. Se även mer på Fastitia.se och Boanalys.se
Nyhetsbrev 2: 2019 Ombildning för alla och i alla områden? Se ett förslag här

Skulle man inte kunna införa en helt ny boendemodell/bolånetjänst inom den kommunala och statliga verksamheten för att skapa ett intresse för alla som vill in på marknaden för eget ägande i alla våra olika kommuner?

Se ett förslag till denna artikel av Hans Lind nedan

Det skulle sannolikt spara enorma belopp för kommunerna.

Kommunen lånar då upp insatsen och ger en skötsam hyresgäst/bostadsrättsköpare detta belopp med säkerhet i bostadsrätten på samma eller liknande grunder som en bank vid köp av bostadsrätt?

Man bör däremot kanske ha ett annat sätt att hantera styrelsen då det i dessa fall inte sällan kan finnas konflikter mellan olika grupper och som kan störa fokus på att skapa bästa möjliga boendekvalitet för alla som medverkar inom föreningens verksamhet?

Att renovera bostaden och hyra ut i andrahand bör då sannolikt kräva tillstånd av kommunen.

Frågan är vad gäller de som i föreningens byggnad inte agerar för att skapa ett mer trivsamt boende. Bör man då ha andra regler för att hantera detta än vad som finns idag?

Bör lagstiftningen justeras?

Bör de som kan få köpa sin bostad enligt detta koncept även vara svenska medborgare och ha våra demokratiska värderingar? Hur ska en eventuell reavinst/förlust vid en försäljning hanteras, Kan man äga flera bostäder i samma förening? Vid en försäljning? Hur ska den gå till, vem får köpa och vem får sälja? Skapas det här ett behov av nya mäklartjänster?

Kräver en sådan här förening ny lagstiftning och vad avgränsar den juridiskt t ex gällande panter, ordningsregler och underhållsansvar från de nu redan befintliga boendeformerna? Man bör ju inte skapa en B-lagsdivision vid försäljning av bostäder.

Ökade krav på kommunen och deras medborgaransvar

Kommunen i dessa områden och fastigheter bör även ansvara för att öka kvaliten och tryggheten i området först och visa på konkreta förbättringar för att skapa incitament för detta boendekoncept. Man bör även kunna visa på bra exempel och att konceptet är genomtänkt innan man går ut med ett förslag.

Tydlig kommunikation med kunden

Framförallt så bör man presentera detta i god tid med tydlighet för de berörda hyresgästerna så att de har en möjlighet att själva kunna påverka sin roll till att kunna medverka här. vad händer med de hyresgäster som kan falla mellan stolarna?

Mitt förslag är att formulera denna nya tjänst i detalj först och sen se om kundintresset finns, testa (kravanalys) och kvalitetssäkra (testa med alla berörda) tjänsten innan den lanseras som ett förslag.

Tänk även på hur de som vill driva lokala företag ska kunna verka på ett bra sätt.

Så här skapar man en attraktiv kommun

En kommun är ju inte mer attraktiv än hur de som bor där trivs! kanske kan ni t o m bli mer attraktiva att bo och verka i och betala skatt i om detta genomförs på ett genomtänkt och kundorienterat sätt?

Det blir ju även billigare för en kommun att bygga nya bostäder om hyresgästen själv är med och får bestämma vad som ska byggas och eventuellt betalar en del av byggkostnaden vid nyproduktion, enligt denna modell!

Prata med kunden

Varför inte redan nu i kommunen skapa en anonym förslagslåda för ert förslag och se vad era medborgare och hyresgäster tycker?

Nästa fråga är hur ska man göra för att skapa en riktigt bra boendekvalitet i de sterila höghusområden som man snabbt byggde på 1970-talet? Men det kanske en innovativ stadsarkitekt kan mer om? ta även en dialog med lokala fastighetsmäklare de brukar veta vad som är attraktivt boende i området.
Nyhetsbrev 1: 2019 AAbrf.se är ett riktigt bra underlag vid utbildning av olika aktörer som verkar inom bostadsrätt

Analystjänsten AAbrf.se kan även användas som stöd vid utbildning av fastighetsmäklare, bolånehandläggare, bostadsrättsförvaltare eller varför inte som grund för en helt ny försäkringstjänst/varudeklaration liknandes den tjänst som ibland erbjuds vid köp av småhus?

Då AAbrf.se är en genomtänkt analystjänst av en viss bostadsrättsförening oavsett om den är en äldre eller nyss skapad via nyproduktion.

Enbart på grund av att lagstiftningen idag ”friskriver” en fastighetsmäklare från att ha detta ansvar gentemot en bostadsrättsköpare, så förväntar sig ofta en bostadsrättsköpare att en fastighetsmäklare bör känna till alla styrkor, svagheter, hot och möjligheter i både bostadsrättslägenheten och i själva bostadsrättsföreningen.

Om en bostadsrättsmäklare nu skulle erbjuda denna kunskap så borde väl rimligtvis detta kunna ses som ett mervärde och som en konkurrensfördel för den mäklare som verkligen kan ge denna information till sina kunder som ska köpa en bostadsrättslägenhet? Denna analys måste dock baseras på en egen utförd analys baserad på information i nutid och inte på någon externt införskaffad ”snabbfix” analys av en gammal årsredovisning.

Borde inte en bostadsrättsförvaltare kunna skriva en riktigt bra förvaltningsberättelse i en bostadsrättsförenings årsredovisning? Varför är en majoritet av alla årsredovisningar för bostadsrättsföreningar idag baserade på minimikraven på information, enligt årsredovisningslagen? Bara för att lagstiftningen ändrades för något år sedan för att förenkla/minska informationen för små aktiebolag, så behöver väl inte det betyda att det även är tvingande och måste gälla även för bostadsrättsföreningar? Borde inte en bostadsrättsförvaltare under ansvar få kunna formulera årsredovisningen, så att den kan tolkas och förstås av en genomsnittlig bostadsrättsköpare?

Årsredovisningslagen är väl knappast det bästa kvalitetsfiltret för konsumentinformation inom detta område?

Eller varför inte erbjuda en ny försäkring där bostadsrättsköparen går skadefri om bostadsrättsföreningens ekonomi i en befintlig bostadsrättsförening avsevärt försämras inom ca 1-2 år från dagen för kontraktsskrivningen, liknande vad som ibland erbjuds vid köp av småhus eller vad som gäller idag vid köp av bostadsrätter vid nyproduktion om bostadsrättsföreningens ekonomi vid tillträdet inte motsvarar det som framgick av kostnadskalkylen vid dagen för tecknade av förhandsavtalet.

Kontakta oss om  det kan vara något att titta vidare på och du vill få mer information om hur ni kan använda denna tjänst vid utbildningar av fastighetsmäklare, bolånehandläggare, fastighetsförvaltare, bostadsrättskonsulter och vid utformningen av nya försäkringar inom bostadsrätt?

Kontakta då oss här
Nyhetsbrev 4: 2018 Ombilda er hyresrätt till en attraktiv bostadsrätt i Mälardalen

Ska ni ombilda en hyresfastighet till en bostadsrättsförening i Eskilstuna, Stockholm, Strängnäs, Mariefred, Västerås, Uppsala, Enköping eller Örebro?

Kontakta då alltid Fastitia först, så blir allt rätt från början och med genomtänkta kalkyler, så att bostadsrättsföreningen inte behöver riskera att drabbas av höjda årsavgifter eller andra kvalitetsbrister en kort tid efter ett köp av fastigheten.

Vi bistår alltid styrelsen under det första året med gratis rådgivning och gratis tillgång till styrelsestödet och förvaltningstjänsten AAbrf.se

Se mer om ombildning för fastighetsägare här      Se mer om ombildning för hyresgäster här

Kontakta oss för mer info här
Nyhetsbrev 3: 2018 AAbrf.se en bra tjänst även vid nyproduktion av bostadsrätt

AAbrf.se är en helt ny tjänst även för fastighetsägare, bostadsutvecklare & byggherrar som ska sälja sina bostadsrättsobjekt idag. Då den hjälper er att utvärdera och analysera den bildade bostadsrättsföreningen, innan ni startar ett projekt och upprättar marknadsföringen eller innan ett övertagande av den köpande styrelsen sker.

Bostadsutvecklare och byggherrar som planerar eller har pågående eller klara bostadsrättsprojekt kan även använda denna nya tjänst för planering och justering inför en marknadsföring och försäljning av projektets alla bostadsrätter. Tjänsten bygger på lång erfarenhet och god kunskap om bostadsrättsföreningens och bostadsrättsköparens värdeskapande process och skapar en mycket bra insikt för både medlemmar och köpare om hur man efter ett köp av en bostadsrätt får bli en del av en riktigt attraktiv och professionell bostadsrättsförening med en hållbar och bra värdeutveckling på den egna bostadsrätten framöver.

Testa denna unika analysfunktion på AAbrf.se och se hur en bostadsrättsförening kan och bör utformas på bästa sätt. AAbrf.se är en utmärkt tjänst för både utbildning av styrelseledamöter och verksamhetsutveckling i bostadsrättsföreningar samt även för kvalitets & hållbarhetsmärkning av bostadsrättsföreningar.

Se mer här

 

Kontakta oss på Fastitia för mer information
NYHETSBREV 2: 2018 AAbrf.se skapar mer attraktiva bostadsrättsföreningar

En artikelserie i fem delar på AAbrf.se om hur man får en mer attraktiv bostadsrättsförening

Här nedan finner du en artikelserie i fem delar från Fastitia med tips för vad som kännetecknar en mer proaktiv och affärsmässigt driven bostadsrättsförening och som sannolikt kan hamna i en betydligt bättre ekonomisk situation, i en eventuellt vikande marknad framöver, till skillnad från de bostadsrättsföreningar i närområdet som inte alls planerat för detta eller ens har en plan för hantering av nödvändiga aktiviteter inom föreningen och/eller för de förändringar som löpande kommer utifrån dvs från marknaden/omvärlden.

Denna artikelserie kommer löpande att publiceras och uppdateras här på vår unika förvaltnings och utbildningstjänst för kvalitetsutveckling i bostadsrättsföreningar AAbrf.se (se mer under Våra Nyheter).

Tycker du att dessa frågor är intressanta? Lägg då in en bevakning av denna sida.

Se även fler förslag för en bättre bostadsrätt här på Fastitia.se och Boanalys.se

Artikelserien: Så här får man en mer attraktiv bostadsrättsförening vänder sig i första hand till befintliga bostadsrättsföreningars styrelse och medlemmar, men den är säkert även en intressant läsning även för bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare, bostadsrättsförvaltare, teknikkonsulter, banker samt utbildare inom området bostadsrätt. Se även det nya konceptet Trygg Bostadsrättsförening som kommit från t ex förvaltningsföretaget SBC samt byggföretagen JM, Skanska, Peab och Veidekke.

Innehållsbeskrivning: Se del 1 nedan

  1. Inledning: Vad är en mer attraktiv bostadsrättsförening?  V.1
  2. Bostadsrättsföreningens fastighet & miljö
  3. Bostadsrättsföreningens förvaltning & ekonomi
  4. Bostadsrättsföreningens kommunikation & organisation
  5. Vad är en mer attraktiv bostadsrättsförening? Slutsatser och tips.

Se även en artikel om Fastitias förslag till en ny modell för årsredovisningen från förlaget Bofakta
NYHETSBREV 1: 2018 AAbrf.se ny tjänst för en mer attraktiv bostadsrättsförening

Fastitia lanserar nu hösten 2018 tjänsten AAbrf.se där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att behöva blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.

AAbrf.se är en helt ny tjänst för kvalitetsmärkning av bostadsrättsföreningar som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling. För att skapa rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

Om du ska köpa en bostadsrätt inom kort? Gör då först en riktigt genomtänkt riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan du skriver på ett kontrakt, se mer om detta på Boanalys.se

Vill man idag som konsument köpa en bostadsrättslägenhet och då kunna göra ett genomtänkt och ett privatekonomiskt smart köp av en bostadsrätt, så bör man undvika att köpa olika ”snabbfixtjänster” som analyserar bostadsrättsföreningens årsredovisning för några 10-tals kronor. Då denna analys ofta är baserad på både gammal och/eller ofullständig information om bostadsrättsföreningen.

Fråga dem då om de kan garantera att denna tjänst du köpt ger dig någon form av garanti för att denna analys är kopplad till din undersökningsplikt för ditt köp dvs finns det någon form av skadeståndsrätt gentemot dem om deras information till dig skulle visa sig vara väsentligt fel, då den var ett viktigt beslutsunderlag till ditt köpbeslut?

Boanalys.se är tjänsten när du ska köpa bostadsrätt på ett privatekonomiskt smart sätt

Tänk på att du själv aktivt måste agera och göra den analys av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs av dig som köpare idag, enligt undersökningsplikten. Denna undersökningsplikt vid köp av bostäder är inte heller helt tydlig och konsekvent och tenderar att bli mer otydlig och i en tvist än mer osäker nu när det gäller fel vid köp av  bostadsrätt då man man måste skilja på köp av nyproduktion, ombildningar utan hyresgäster, ombildningar med hyresgäster, ägarlägenheter och vid köp av bostadsrättslägenheter i befintliga bostadsrättsföreningar.

Gå in på Boanalys.se, och testa denna unika analystjänst av en bostadsrättsförening (som med några minuters egen tid från dig och gratis) snabbt ger dig den aktuella bostadsrättsföreningens sannolika framtida ekonomiska utveckling och hur årsavgiften kan komma att förändras och på så sätt kan du själv nu välja om den bostadsrättsföreningen är nåt för dig att investera ditt eget eller bankens kapital i eller inte?

Läs mer här
NYHETSBREV 1 : 2017 Förbättringsförslag till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Kommentarer till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Här presenteras mina kommentarer och ett antal förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten.

Läs mer här

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Läs mer här
NYHETSBREV 2 : 2014 KBrf ett förslag till bättre årsredovisningar i bostadsrättsföreningar

KBrf: Mitt förslag till ny modell för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar. Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.

Läs mer
NYHETSBREV 1 : 2014 Ett förslag till ”statligt” agerande för nybyggnation av bostäder

Ett förslag till att öka bostadsbyggandet i Sverige

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden. Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.

Läs mer