Nyheter

Nyhetsbrev 4: 2018

Ska ni ombilda en hyresfastighet till en bostadsrättsförening i Eskilstuna, Stockholm, Strängnäs, Mariefred, Västerås, Uppsala, Enköping eller Örebro?

Kontakta då alltid Fastitia först, så blir allt rätt från början och med genomtänkta kalkyler, så att bostadsrättsföreningen inte behöver riskera att drabbas av höjda årsavgifter eller andra kvalitetsbrister en kort tid efter ett köp av fastigheten.

Vi bistår alltid styrelsen under det första året med gratis rådgivning och gratis tillgång till styrelsestödet och förvaltningstjänsten AAbrf.se

 

Se mer om ombildning för fastighetsägare här      Se mer om ombildning för hyresgäster här

 

Kontakta oss för mer info här
Nyhetsbrev 3: 2018

AAbrf.se är en helt ny tjänst även för fastighetsägare, bostadsutvecklare & byggherrar som ska sälja sina bostadsrättsobjekt idag. Då den hjälper er att utvärdera och analysera den bildade bostadsrättsföreningen, innan ni startar ett projekt eller innan ett övertagande av den köpande styrelsen sker.

Bostadsutvecklare och byggherrar som planerar eller har pågående eller klara bostadsrättsprojekt kan även använda denna nya tjänst för planering och justering inför en marknadsföring och försäljning av projektets alla bostadsrätter. Tjänsten bygger på erfarenhet och god kunskap om bostadsrättsföreningens och bostadsrättsköparens värdeskapande process och skapar en mycket bra insikt för både medlemmar och köpare om hur man efter ett köp av en bostadsrätt får bli en del av en riktigt attraktiv och professionell bostadsrättsförening med en hållbar och bra värdeutveckling på den egna bostadsrätten framöver.

Testa denna unika analysfunktion på AAbrf.se och se hur en bostadsrättsförening kan och bör utformas på bästa sätt.

Se mer här

 

Kontakta oss på Fastitia för mer information
NYHETSBREV 2: 2018

En artikelserie i fem delar på AAbrf.se om hur man får en mer attraktiv bostadsrättsförening

Här nedan finner du en artikelserie i fem delar från Fastitia med tips för vad som kännetecknar en mer proaktiv och affärsmässigt driven bostadsrättsförening och som sannolikt kan hamna i en betydligt bättre ekonomisk situation, i en eventuellt vikande marknad framöver, till skillnad från de bostadsrättsföreningar i närområdet som inte alls planerat för detta eller ens har en plan för hantering av nödvändiga aktiviteter inom föreningen och/eller för de förändringar som löpande kommer utifrån dvs från marknaden/omvärlden.

Denna artikelserie kommer löpande att publiceras och uppdateras här på vår unika förvaltnings och utbildningstjänst för kvalitetsutveckling i bostadsrättsföreningar AAbrf.se (se mer under Våra Nyheter).

Tycker du att dessa frågor är intressanta? Lägg då in en bevakning av denna sida.

Se även fler förslag för en bättre bostadsrätt här på Fastitia.se och Boanalys.se

Artikelserien: Så här får man en mer attraktiv bostadsrättsförening vänder sig i första hand till befintliga bostadsrättsföreningars styrelse och medlemmar, men den är säkert även en intressant läsning även för bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare, bostadsrättsförvaltare, teknikkonsulter, banker samt utbildare inom området bostadsrätt. Se även det nya konceptet Trygg Bostadsrättsförening som kommit från t ex förvaltningsföretaget SBC samt byggföretagen JM, Skanska, Peab och Veidekke.

Innehållsbeskrivning: Se del 1 nedan

  1. Inledning: Vad är en mer attraktiv bostadsrättsförening?  V.1
  2. Bostadsrättsföreningens fastighet & miljö
  3. Bostadsrättsföreningens förvaltning & ekonomi
  4. Bostadsrättsföreningens kommunikation & organisation
  5. Vad är en mer attraktiv bostadsrättsförening? Slutsatser och tips.

Se även en artikel om Fastitias förslag till en ny modell för årsredovisningen från förlaget Bofakta
NYHETSBREV 1: 2018

Fastitia lanserar nu hösten 2018 tjänsten AAbrf.se där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att behöva blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.

AAbrf.se är en helt ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling för att kunna få rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

Om du ska köpa en bostadsrätt inom kort? Gör då först en riktigt genomtänkt riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan du skriver på ett kontrakt, se mer om detta på Boanalys.se

Vill man idag som konsument köpa en bostadsrättslägenhet och då kunna göra ett genomtänkt och ett privatekonomiskt smart köp av en bostadsrätt, så bör man undvika att köpa olika ”snabbfixtjänster” som analyserar bostadsrättsföreningens årsredovisning för några 10-tals kronor. Då denna analys ofta är baserad på både gammal och/eller ofullständig information om bostadsrättsföreningen.

Fråga dem då om de kan garantera att denna tjänst du köpt ger dig någon form av garanti för att denna analys är kopplad till din undersökningsplikt för ditt köp dvs finns det någon form av skadeståndsrätt gentemot dem om deras information till dig skulle visa sig vara väsentligt fel, då den var ett viktigt beslutsunderlag till ditt köpbeslut?

Boanalys.se är tjänsten när du ska köpa bostadsrätt på ett privatekonomiskt smart sätt

Tänk på att du själv aktivt måste agera och göra den analys av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs av dig som köpare idag, enligt undersökningsplikten. Denna undersökningsplikt vid köp av bostäder är inte heller helt tydlig och konsekvent och tenderar att bli mer otydlig och i en tvist än mer osäker nu när det gäller fel vid köp av  bostadsrätt då man man måste skilja på köp av nyproduktion, ombildningar utan hyresgäster, ombildningar med hyresgäster, ägarlägenheter och vid köp av bostadsrättslägenheter i befintliga bostadsrättsföreningar.

Gå in på Boanalys.se, och testa denna unika analystjänst av en bostadsrättsförening (som med några minuters egen tid från dig och gratis) snabbt ger dig den aktuella bostadsrättsföreningens sannolika framtida ekonomiska utveckling och hur årsavgiften kan komma att förändras och på så sätt kan du själv nu välja om den bostadsrättsföreningen är nåt för dig att investera ditt eget eller bankens kapital i eller inte?

Läs mer här
NYHETSBREV 1 : 2017

Kommentarer till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Här presenteras mina kommentarer och ett antal förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten.

Läs mer här

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Läs mer här
NYHETSBREV 2 : 2014

KBrf: Mitt förslag till ny modell för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar. Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.

Läs mer
NYHETSBREV 1 : 2014

Ett förslag till att öka bostadsbyggandet i Sverige

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden. Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.

Läs mer
NYHETSBREV 6 : 2013

Ett förslag till en helt ny bostadsrättstjänst för mäklare och banker

Vi har nu tagit fram ett förslag till en helt ny konsumenttjänst som vänder sig till fastighetsmäklare och bolånehandläggare på banker. Dessa aktörer borde nu börja erbjuda konsumenten hjälp med denna granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska status, då den enligt en dom i Svea Hovrätt ingår i undersökningsplikten (se länk under nyhetsbrev 5: 2013 nedan). Ett krav på att utföra denna riskanalys bör sedan lyftas in i mäklarlagens informationsskyldighet samt i god fastighetsmäklarsed och i bankernas process vid rådgivning och kreditgivning till konsumenter i samband med köp av bostadsrätter?

För att utföra denna granskning så skulle man till exempel kunna upprätta en ”besiktningsklausul” liknandes den som gäller vid köp av småhus. Bostadsrättsköparen får då ca 14 dagar på sig efter kontraktskrivningen med att göra denna riskanalys av bostadsrättsföreningen. Köparen har sen en möjlighet att kliva av ett köp om det skulle finnas grund för att årsavgiften kan komma att höjas kraftigt inom kort. Alternativt att man omförhandlar priset på bostadsrätten efter att ha fått kännedom om denna nya information?

Läs mer
NYHETSBREV 5 : 2013

Dags att stresstesta konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt: Del 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.

Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, så måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens undersökningsplikt. Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här:

Läs mer  Läs rättsfall

 

Vad kan hända om man inte gör en analys av bostadsrättsföreningen innan ett köp?

Gör man inte en noggrann riskanalys av bostadsrättsföreningen innan ett bostadsrättsköp, så är det lätt att bli av med hela sitt egna kapital som man hade med sig in i bostadsaffären. Se ett exempel på en artikel i Styrelsehandboken 2013 från förlaget Bofakta om hur det kan gå om man inte har möjlighet att göra en genomtänkt riskanalys innan ett bostadsrättsköp.

Skulle ni i er bostadsrättsförening vilja ha hjälp med att identifiera olika risker i er verksamhet och kunna förebygga oplanerade och kraftiga kostnadsökningar?

Läs mer
NYHETSBREV 4 : 2013

Ett förslag till ny modell för avskrivning i bostadsrättsföreningar

Man kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar. Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.

Läs mer