Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för tjänsten AAbrf.se

© Fastitia. Lagen om upphovsrätt samt varumärkeslagen gäller för denna tjänst.

§ 1. Om tjänsten AAbrf.se

1.1 Kort beskrivning
Analystjänsten AAbrf.se ger er en detaljerad bild av bostadsrättsföreningens hela verksamhet och är utvecklad av Fastitia. Tjänstens syfte är att för bostadsrättsföreningens styrelse visa på hur affärsmässig bostadsrättsföreningens verksamhet är vid ett visst givet tillfälle. Analysen fungerar därför mycket bra som ett diskussionsunderlag mellan styrelsens ledamöter för att identifiera olika kvalitetsbrister och förbättringsmöjligheter inom verksamheten och hjälper er med att få en mer attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar och köpare. Tjänsten köps i sin basversion med en årsprenumeration men vi kommer löpande att fylla på med flera nya värdeskapande stödtjänster, där betalningsmodellen blir i form av ett pris per styck, då ett behov av denna tjänst uppstår.

1.2 AAbrf.se är en s k ”Gör–det–själv” tjänst
AAbrf.se är en helt webbaserad tjänst där Fastitia tillhandahåller analysverktyget på AAbrf.se där ni loggar in. Inmatning av bakgrundsinformation om er förening, betygsbedömningar och ekonomiska värden i analyser och inmatningar i andra tjänster samt utvärderingen av resultatet gör du/ni själva. Analyserna bör göras med stöd av bl a bostadsrättsföreningens årsredovisning, ekonomisk plan, budget, besiktningsprotokoll, underhållsplan, leverantörsavtal, lokalhyreskontrakt och stadgar.

§ 2. Köp av tjänsten

2.1 Pris
Alla priser är i svenska kronor SEK. Se aktuella priser på AAbrf.se genom att klicka på sidan Beställning i toppmenyn. Priset för basversionen gäller för 12 månaders användning.

2.2 Betalningssätt
• Se de olika betalningssätt som ni kan välja under Beställning på hemsidan.
• Vi använder sig av en extern kortbetalningstjänst från företaget Payson. Se mer på payson.se
• Vi har ingen insyn i detta förfarande och kan vid kortbetalning inte ta del av dina kortuppgifter.

2.3 Bindande avtal
Bindande avtal uppkommer i samband med att du godkänner dessa avtalsvillkor och därefter godkänner betalningen. Ångerrätt kan därför inte medges när du väl har godkänt en betalning till betaltjänsten Payson. Se mer vid § 5 och § 6 nedan.

2.4 Leverans
Efter att ni godkänt villkoren och genomfört betalningen, så får ni ett användarnamn med lösenord och ni kan därefter logga in till bostadsrättsföreningens och starta upp ert eget konto. All information som ni matar in och de analyser som ni gör kan ni spara ner och finns tillgängligt för er under hela avtalsperioden på 12 månader.

2.5 Uppsägning
Avtal tecknas alltid på 12 månadersavtal. Uppsägning av tjänsten sker automatiskt genom att ni vid avtalets utgång inte betalar för en ny period. Genom att inte förlänga avtalet i samband med att det löper ut, så kan det innebära att ni förlorar den information som ni tidigare har matat in i tjänsten.

§ 3. Er rätt att använda tjänsten AAbrf.se

3.1 Enbart för intern användning inom bostadsrättsföreningen
Tjänsten AAbrf.se får enbart användas internt inom bostadsrättsföreningen.

3.2 Tjänstens innehåll får ej mångfaldigas till annan
Ni får inte mångfaldiga analysen till annan, utan skriftligt tillstånd från Fastitia. Analysen får alltså inte läggas ut på t ex Internet eller på annat sätt delges andra fysiska eller juridiska personer som inte innehar en bostadsrätt i föreningen, ej heller till den som kan anses ha en konkurrerande verksamhet.

§ 4. Vid missbruk av tjänsten AAbrf.se

4.1 Avstängning
Fastitia har vid missbruk rätt att stänga av en användare.

4.2 Vite och skadestånd
Denna tjänst är skyddad enligt varumärkeslagen och lagen om upphovsrätt Vid otillåten spridning av tjänsten och dess material så kan det utkrävas ett skadestånd som baseras på det antal fysiska och juridiska personer som otillbörligen kan ha fått tillgång till tjänstens innehåll.

§ 5. Ansvar för fel i tjänsten AAbrf.se

5.1 Vårt ansvar för fel
Fastitia ansvarar för fel som uppkommer i drift, funktion och egen information.

5.2 Ditt ansvar som kund
1. Du har ett eget ansvar för att du fyllt i rätt information på rätt plats i analysen.
2. Du ansvarar för att din dator och webbläsare fungerar korrekt samt att du har en programvara som
vid beställningstillfället och under avtalstiden klarar av att läsa pdf-filer.

§ 6. Reklamation

6.1
Har du betalat men ej mottagit inloggningsuppgifter eller en analys efter att du följt våra instruktioner ska detta omgående påtalas för Fastitia via e-post till adressen: info@fastitia.se.

§ 7. Rätt att använda din/er information

7.1 Vår rätt till er inmatade information
Vi har rätt att använda den information som ni matat in vid användning av tjänsten bl a för att ta fram statistik. Radering av personuppgifter sker ca 6 månader efter ändring eller uppsägning av tjänsten.

7.2 Dina inloggningsuppgifter
Er kontaktinformation och era inmatade e-postadresser kommer enbart att användas för att vi ska kunna leverera denna tjänst till er. Vi kommer inte att sprida denna information till utomstående.

§ 8. Ändring av dessa avtalsvillkor

8.1
Fastitia har rätt att ändra dessa villkor utan vidare information. Ni bör därför inför en förlängning samt vid nybeställning alltid läsa igenom dessa avtalsvillkor..

§ 9. Vid tvist

9.1
Om en tvist skulle uppstå i samband med ett köp av denna tjänst, ska utöver dessa villkor, ska ARN eller allmän svensk domstol och lagstiftning gälla för att hantera denna tvist.