Nyhetsbrev 3: 2019

AAbrf.se ÄR EN TJÄNST SOM SKAPAR EN MER ATTRAKTIV OCH KVALITETSSÄKRAD BOSTADSRÄTTSFÖRENING VID NYPRODUKTION FÖR BÅDE BYGGHERRE, KÖPARE, BANKER OCH MÄKLARE

AAbrf.se är tjänsten som inte bara hjälper befintliga bostadsrättsföreningar utan även bostadsutvecklare och byggherrar att skapa en riktigt attraktiv och trygg bostadsrättsförening.

Man har sedan länge fokuserat på att bygga på attraktiva markområden och skapa attraktiva inredningar i bostadsrättslägenheter. Man har dock i många fall missat att skapa en riktigt attraktiv och värdeskapande bostadsrättsförening, utifrån ett styrelse, medlems- och förvaltningsperspektiv.

En liten jämförelse med en investering i köp av aktier i ett nystartat företag?

Man kan jämföra detta med ett att investera i ett företag som startar upp med ett bra läge och fint kontor men som saknar en vision, affärsidé och en unik USP. I detta företag saknas det även en tydlig ledning, man saknar även ett bra eget internt affärssystem för att kunna genomföra värdeskapande förbättringar inom verksamheten, man är hela tiden i behov av nytt kapital, externa leverantörer och konsulter för att genomföra minsta lilla förbättringsåtgärd.

Vad är då detta företags aktier värda, utifrån en ren marknadsvärdering?  

Vad är då en attraktiv bostadsrättsförening, enligt Fastitia som skapat tjänsten AAbrf.se?

En attraktiv bostadsrättsförening saknar koppling till själva läget och lägenhetens skick.En attraktiv bostadsrättsförening är den förening där styrelsen ges bra förutsättningar till att själva på ett enkelt sätt kunna agera på ett genomtänkt, strukturerat och affärsmässigt sätt med att kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens byggnad och markområde samt lära känna alla medlemmar och skapa trygghet och en god boendemiljö för samtliga medlemmar och eventuella hyresgäster med allas ekonomiska bästa i fokus.

När man i styrelsen själv kan börja agera mer proaktivt och affärsmässigt (dvs att göra rätt saker, i rätt ordning) kan värdet på den egna bostadsrättsföreningens bostadsrätter öka mer än vad som sker i bostadsrättsföreningen på andra sidan gatan och tvärtom vid en eventuell prisnedgång.

Det är här även väldigt lätt att rekrytera nya styrelseledamöter här för att få medverka i detta värdeskapande, intressanta och spännande uppdrag. Man har helt enkelt kul på extrajobbet. 

Med AAbrf.se bygger man redan från grunden in en attraktiv bostadsrättsförening

Då tjänsten hjälper byggherren att lyfta fram alla de olika mervärden som ingår i själva bostadsrättsföreningen vision. Verksamhetsidé och USP och hur man enkelt får in en mer enkel och värdeskapande förvaltningslösning för både de blivande medlemmarna och den styrelsen redan i marknadsföringen. Något som kanske missas idag?

Tjänsten AAbrf.se kommer löpande att fyllas på med flera nya tjänster för att hjälpa till att skapa mervärden för bostadsrättsföreningens alla olika intressenter. Se även mer på Fastitia.se och Boanalys.se