Nyhetsbrev 2: 2019 Ombildning för alla och i alla områden? Se ett förslag här

Skulle man inte kunna införa en helt ny boendemodell/bolånetjänst inom den kommunala och statliga verksamheten för att skapa ett intresse för alla som vill in på marknaden för eget ägande i alla våra olika kommuner?

Se ett förslag till denna artikel av Hans Lind nedan

Det skulle sannolikt spara enorma belopp för kommunerna.

Kommunen lånar då upp insatsen och ger en skötsam hyresgäst/bostadsrättsköpare detta belopp med säkerhet i bostadsrätten på samma eller liknande grunder som en bank vid köp av bostadsrätt?

Man bör däremot kanske ha ett annat sätt att hantera styrelsen då det i dessa fall inte sällan kan finnas konflikter mellan olika grupper och som kan störa fokus på att skapa bästa möjliga boendekvalitet för alla som medverkar inom föreningens verksamhet?

Att renovera bostaden och hyra ut i andrahand bör då sannolikt kräva tillstånd av kommunen.

Frågan är vad gäller de som i föreningens byggnad inte agerar för att skapa ett mer trivsamt boende. Bör man då ha andra regler för att hantera detta än vad som finns idag?

Bör lagstiftningen justeras?

Bör de som kan få köpa sin bostad enligt detta koncept även vara svenska medborgare och ha våra demokratiska värderingar? Hur ska en eventuell reavinst/förlust vid en försäljning hanteras, Kan man äga flera bostäder i samma förening? Vid en försäljning? Hur ska den gå till, vem får köpa och vem får sälja? Skapas det här ett behov av nya mäklartjänster?

Kräver en sådan här förening ny lagstiftning och vad avgränsar den juridiskt t ex gällande panter, ordningsregler och underhållsansvar från de nu redan befintliga boendeformerna? Man bör ju inte skapa en B-lagsdivision vid försäljning av bostäder.

Ökade krav på kommunen och deras medborgaransvar

Kommunen i dessa områden och fastigheter bör även ansvara för att öka kvaliten och tryggheten i området först och visa på konkreta förbättringar för att skapa incitament för detta boendekoncept. Man bör även kunna visa på bra exempel och att konceptet är genomtänkt innan man går ut med ett förslag.

Tydlig kommunikation med kunden

Framförallt så bör man presentera detta i god tid med tydlighet för de berörda hyresgästerna så att de har en möjlighet att själva kunna påverka sin roll till att kunna medverka här. vad händer med de hyresgäster som kan falla mellan stolarna?

Mitt förslag är att formulera denna nya tjänst i detalj först och sen se om kundintresset finns, testa (kravanalys) och kvalitetssäkra (testa med alla berörda) tjänsten innan den lanseras som ett förslag.

Tänk även på hur de som vill driva lokala företag ska kunna verka på ett bra sätt.

Så här skapar man en attraktiv kommun

En kommun är ju inte mer attraktiv än hur de som bor där trivs! kanske kan ni t o m bli mer attraktiva att bo och verka i och betala skatt i om detta genomförs på ett genomtänkt och kundorienterat sätt?

Det blir ju även billigare för en kommun att bygga nya bostäder om hyresgästen själv är med och får bestämma vad som ska byggas och eventuellt betalar en del av byggkostnaden vid nyproduktion, enligt denna modell!

Prata med kunden

Varför inte redan nu i kommunen skapa en anonym förslagslåda för ert förslag och se vad era medborgare och hyresgäster tycker?

Nästa fråga är hur ska man göra för att skapa en riktigt bra boendekvalitet i de sterila höghusområden som man snabbt byggde på 1970-talet? Men det kanske en innovativ stadsarkitekt kan mer om? ta även en dialog med lokala fastighetsmäklare de brukar veta vad som är attraktivt boende i området.