Nyhetsbrev 1: 2019 AAbrf.se är ett riktigt bra underlag vid utbildning av olika aktörer som verkar inom bostadsrätt

Analystjänsten AAbrf.se kan även användas som stöd vid utbildning av fastighetsmäklare, bolånehandläggare, bostadsrättsförvaltare eller varför inte som grund för en helt ny försäkringstjänst/varudeklaration liknandes den tjänst som ibland erbjuds vid köp av småhus?

Då AAbrf.se är en genomtänkt analystjänst av en viss bostadsrättsförening oavsett om den är en äldre eller nyss skapad via nyproduktion.

Enbart på grund av att lagstiftningen idag ”friskriver” en fastighetsmäklare från att ha detta ansvar gentemot en bostadsrättsköpare, så förväntar sig ofta en bostadsrättsköpare att en fastighetsmäklare bör känna till alla styrkor, svagheter, hot och möjligheter i både bostadsrättslägenheten och i själva bostadsrättsföreningen.

Om en bostadsrättsmäklare nu skulle erbjuda denna kunskap så borde väl rimligtvis detta kunna ses som ett mervärde och som en konkurrensfördel för den mäklare som verkligen kan ge denna information till sina kunder som ska köpa en bostadsrättslägenhet? Denna analys måste dock baseras på en egen utförd analys baserad på information i nutid och inte på någon externt införskaffad ”snabbfix” analys av en gammal årsredovisning.

Borde inte en bostadsrättsförvaltare kunna skriva en riktigt bra förvaltningsberättelse i en bostadsrättsförenings årsredovisning? Varför är en majoritet av alla årsredovisningar för bostadsrättsföreningar idag baserade på minimikraven på information, enligt årsredovisningslagen? Bara för att lagstiftningen ändrades för något år sedan för att förenkla/minska informationen för små aktiebolag, så behöver väl inte det betyda att det även är tvingande och måste gälla även för bostadsrättsföreningar? Borde inte en bostadsrättsförvaltare under ansvar få kunna formulera årsredovisningen, så att den kan tolkas och förstås av en genomsnittlig bostadsrättsköpare?

Årsredovisningslagen är väl knappast det bästa kvalitetsfiltret för konsumentinformation inom detta område?

Eller varför inte erbjuda en ny försäkring där bostadsrättsköparen går skadefri om bostadsrättsföreningens ekonomi i en befintlig bostadsrättsförening avsevärt försämras inom ca 1-2 år från dagen för kontraktsskrivningen, liknande vad som ibland erbjuds vid köp av småhus eller vad som gäller idag vid köp av bostadsrätter vid nyproduktion om bostadsrättsföreningens ekonomi vid tillträdet inte motsvarar det som framgick av kostnadskalkylen vid dagen för tecknade av förhandsavtalet.

Kontakta oss om  det kan vara något att titta vidare på och du vill få mer information om hur ni kan använda denna tjänst vid utbildningar av fastighetsmäklare, bolånehandläggare, fastighetsförvaltare, bostadsrättskonsulter och vid utformningen av nya försäkringar inom bostadsrätt?

Kontakta då oss här