NYHETSBREV 1: 2018 AAbrf.se ny tjänst för en mer attraktiv bostadsrättsförening

Fastitia lanserar nu hösten 2018 tjänsten AAbrf.se där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att behöva blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.

AAbrf.se är en helt ny tjänst för kvalitetsmärkning av bostadsrättsföreningar som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling. För att skapa rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

Om du ska köpa en bostadsrätt inom kort? Gör då först en riktigt genomtänkt riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan du skriver på ett kontrakt, se mer om detta på Boanalys.se

Vill man idag som konsument köpa en bostadsrättslägenhet och då kunna göra ett genomtänkt och ett privatekonomiskt smart köp av en bostadsrätt, så bör man undvika att köpa olika ”snabbfixtjänster” som analyserar bostadsrättsföreningens årsredovisning för några 10-tals kronor. Då denna analys ofta är baserad på både gammal och/eller ofullständig information om bostadsrättsföreningen.

Fråga dem då om de kan garantera att denna tjänst du köpt ger dig någon form av garanti för att denna analys är kopplad till din undersökningsplikt för ditt köp dvs finns det någon form av skadeståndsrätt gentemot dem om deras information till dig skulle visa sig vara väsentligt fel, då den var ett viktigt beslutsunderlag till ditt köpbeslut?

Boanalys.se är tjänsten när du ska köpa bostadsrätt på ett privatekonomiskt smart sätt

Tänk på att du själv aktivt måste agera och göra den analys av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs av dig som köpare idag, enligt undersökningsplikten. Denna undersökningsplikt vid köp av bostäder är inte heller helt tydlig och konsekvent och tenderar att bli mer otydlig och i en tvist än mer osäker nu när det gäller fel vid köp av  bostadsrätt då man man måste skilja på köp av nyproduktion, ombildningar utan hyresgäster, ombildningar med hyresgäster, ägarlägenheter och vid köp av bostadsrättslägenheter i befintliga bostadsrättsföreningar.

Gå in på Boanalys.se, och testa denna unika analystjänst av en bostadsrättsförening (som med några minuters egen tid från dig och gratis) snabbt ger dig den aktuella bostadsrättsföreningens sannolika framtida ekonomiska utveckling och hur årsavgiften kan komma att förändras och på så sätt kan du själv nu välja om den bostadsrättsföreningen är nåt för dig att investera ditt eget eller bankens kapital i eller inte?

Läs mer här