NYHETSBREV 1 : 2017 Förbättringsförslag till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Kommentarer till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Här presenteras mina kommentarer och ett antal förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten.

Läs mer här

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Läs mer här