NYHETSBREV 5 : 2013 Dags att se över undersökningsplikten vid köp av bostadsrätt

Dags att stresstesta konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt: Del 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.

Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, så måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens undersökningsplikt. Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här:

Läs mer  Läs rättsfall

 

Vad kan hända om man inte gör en analys av bostadsrättsföreningen innan ett köp?

Gör man inte en noggrann riskanalys av bostadsrättsföreningen innan ett bostadsrättsköp, så är det lätt att bli av med hela sitt egna kapital som man hade med sig in i bostadsaffären. Se ett exempel på en artikel i Styrelsehandboken 2013 från förlaget Bofakta om hur det kan gå om man inte har möjlighet att göra en genomtänkt riskanalys innan ett bostadsrättsköp.

Skulle ni i er bostadsrättsförening vilja ha hjälp med att identifiera olika risker i er verksamhet och kunna förebygga oplanerade och kraftiga kostnadsökningar?

Läs mer