NYHETSBREV 4 : 2013 Varför är det så onödigt svår information om bostadsrättsföreningar?

Ett förslag till ny modell för avskrivning i bostadsrättsföreningar

Man kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar. Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.

Läs mer