NYHETSBREV 3 : 2013 Ett flertal kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Ett antal kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Dagens redovisningsmodell och årsredovisning i bostadsrättsföreningar leder till att ett antal olika kvalitetsbrister uppkommer. Det gäller särskilt när det gäller att ge läsaren (som vanligtvis är en konsument) en lättöverskådlig och rättvisande bild av föreningens ekonomi och framtida utveckling. Det bör dörför tas fram en helt ny och skräddarsydd modell för redovisning och årsredovisning i bostadsrättsföreningar. Vi har här lyft fram viktiga 16 faktorer för medlemmar och köpare som idag innehåller fel eller helt saknas.

Läs mer