NYHETSBREV 2 : 2013 Dags att kvalitetssäkra affärsmodellen vid ombildningar

Ny betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt

Man kan konstatera att dagens betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt har påtagliga kvalitetsbrister. Denna betalningsmodell bygger på att konsulten får betalt först när hyresgästerna har köpt fastigheten. Detta kan som bekant leda till en situation där konsulten lockas till att ”försköna” kalkylerna för att få igenom affären och erhålla betalning för sitt arbete. Man bör därför överväga att ändra denna betalningsmodell, till att konsulten får betalt löpande under hela ombildningen i olika steg. Vi har nu tagit fram ett förslag till en ny betalningsmodell, där det ekonomiska betalningsansvaret, måste bli mer påtagligt för säljare och köpare.

Läs mer