NYHETSBREV 1 : 2013 Varför inte en ny stödtjänst för styrelser i bostadsrättsföreningar

Ny tjänst för bostadsrättsföreningar: Auktoriserad Styrelserådgivare

Många bostadsrättsföreningar förvaltar i dag ett bostadsbestånd värt över 100 miljoner kronor. Detta sker utan att man har relevant kompetens som krävs när det gäller affärsmässigt agerande utifrån en helhetssyn inom fastighetsförvaltning, marknad och kundorientering. Effekten av denna kompetensbrist kan leda till att nödvändiga åtgärder inte blir av eller att man utför åtgärder på ett ogenomtänkt och kostsamt sätt. Det kan därför vara läge att införa en helt ny tjänst för att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar med att ”tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse”. Vi har här lyft fram viktiga 10 punkter som vi anser bör uppfyllas för att en styrelse på ett bra sätt ska kunna tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.

Läs mer